meer info

Zo tackle je een struikelvak.

veelvuldig oefenen

Statistiek is een bekend struikelblok in veel studies in het hoger en wetenschappelijk onderwijs. Daarom biedt Statistiekfabriek een speelse omgeving om veelvuldig te oefenen op het eigen niveau. Statistiekfabriek bevat meer dan 2.000 opgaven over kansrekening, beschrijvende statistiek en inferentiële statistiek. Na elke opgave ziet een speler meteen of hij de opgave goed of fout heeft beantwoord en wat het goede antwoord is.
screen
adaptiviteit

oefenen op je eigen niveau

Statistiekfabriek gebruikt een innovatief zelflerend systeem, ontwikkeld aan de Universiteit van Amsterdam, om spelers altijd opgaven op het juiste niveau aan te bieden. Dit adaptief systeem zorgt ervoor dat een speler altijd het merendeel van de opgaven goed beantwoordt. Zo ervaart iedere speler dezelfde mate van succes en uitdaging.

resultaten rapportage

De voortgang in Statistiekfabriek is tot in detail eenvoudig te volgen door spelers en docenten. Zo kan de ontwikkeling van de statistiekvaardigheden op de verschillende domeinen worden gevolgd en vergeleken met die van alle andere spelers in Statistiekfabriek. Daarnaast worden de sterke en zwakke punten getoond. Aan de hand hiervan worden aan spelers geschikte instructievideo’s van Khan Academy aangeboden. Statistiekfabriek registreert tevens het aantal geoefende opgaven en de laatste oefendatum.
results
group results

in het onderwijs

Universiteiten en hoge scholen kunnen de statistiekvaardigheid van studenten volgen op groepsniveau en individueel niveau. Met deze informatie kan een docent de instructie beter afstemmen op de behoefte van studenten. Zo kan Statistiekfabriek gemakkelijk in het onderwijs geïntegreerd worden.

Zelf zien hoe Statistiekfabriek precies werkt?

Probeer de demo Bekijk de video

Colofon

Statistiekfabriek is ontwikkeld binnen het Surfproject ‘Computer adaptieve monitoring in het statistiekonderwijs’. Aan de itembank hebben verschillende universiteiten meegewerkt: de Universiteit van Amsterdam, de Universiteit Utrecht en de Universiteit Twente.